Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026
Quick Search 
  
Vietnamese typing: 
 
  Home » Sách » Tự điển » My Account  |  Shopping Cart  |  Checkout   
Categories
Từ Điển Giả Nghĩa Điện Toán

Stock Number: 17-000009

[Sách » Tự điển]

$30.00

Gồm 1200 thuật ngữ căn bản
Đối Chiếu mọi chiều: Pháp Anh Đức Việt

Từ Điển Điện Toán Đầu Tiên Tại Hải Ngoại

Nhà Xuất Bản Tân Vân/ Mê Kong Center Đông Kinh, Nhật Bản

 
Reviews
Shopping Cart more
0 items
What's New? more
SBTN: Em Là Mùa Xuân Đẹp Nhất (2 DVDs & 2 CDs)
SBTN: Em Là Mùa Xuân Đẹp Nhất (2 DVDs & 2 CDs)
$45.00
Specials more
PBN Talent Show Semi Finals (2 cds)
PBN Talent Show Semi Finals (2 cds)
$12.00
$7.00

Copyright © 2018 Khai Tri Books & Music
Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026