Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026
Quick Search 
  
Vietnamese typing: 
 
  Home » Sách » Lịch sử » My Account  |  Shopping Cart  |  Checkout   
Categories
Quan Hệ Ngoại Giao Giữa VNCH Và Cambodge 54-70

Trương Đình Bạch Hồng

Stock Number: 13322G3

[Sách » Lịch sử]

$20.00

Quan Hệ Ngoại Giao Giữa VNCH Và Cambodge 54-70
Sách dày khoảng 156 trang
Cambodge là một nước nằm trên bán đảo Đông Dương có đường biên giới chung với Việt Nam Cộng Hòa ở phía đông. Từ 1954 đến 1970 là giai đoạn nắm quyền của hoàng thân Norodom Sihanouk với đường lối trung lập thì cũng là giai đoạn quan hệ ngoại giao có nhiều sóng gió và căng thẳng giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cambodge. Cuốn sách này góp phần vào việc làm sáng tỏ một vấn đề lịch sử mà cho tới nay vẫn còn có người chưa được rõ hoặc hiểu sai. Việc làm sáng tỏ quan hệ giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ Cambodge trong giai đoạn này sẽ giúp ích cho việc hiểu sâu thêm và rõ hơn nhiều sự kiện lịch sử khác diễn ra trên bán đảo Đông Dương trong khoảng thời gian từ 1954 đến 1975 - một giai đoạn lịch sử đầy sôi động của phần đất này trên thế giới.

 
Reviews
Shopping Cart more
0 items
What's New? more
Paris By Night 124: Anh Cho Em Mùa Xuân (3 discs)
Paris By Night 124: Anh Cho Em Mùa Xuân (3 discs)
$30.00
Specials more
Tài Danh Hội Ngộ 2 (2 discs)
Tài Danh Hội Ngộ 2 (2 discs)
$20.00
$7.00

Copyright © 2018 Khai Tri Books & Music
Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026