Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026
Quick Search 
  
Vietnamese typing: 
 
  Home » Sách » Lịch sử » My Account  |  Shopping Cart  |  Checkout   
Categories
Bài Sử Khác Cho Việt Nam OUT OF STOCK

Tạ Chí Đại Trường

Stock Number: 13423J6

[Sách » Lịch sử]

$55.00

Bài Sử Khác Cho Việt Nam
Sách dày 704 trang
Ý tưởng khởi đầu về một quyển sử Việt Nam phải bao gồm các thành phần đã từng hiện diện trên vùng đất này manh nha từ những ngày trong trại Nhập ngũ số 3, chờ đón các khoá 18, 19 Sĩ quan trừ bị Thủ Đức, cùng lúc với việc sửa soạn trình Tiểu luận Cao học cho trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn tháng 6 (?) 1964. Tiếp theo là viết trong những ngày chờ chực làm-quan khi mãn khoá 19, lấy tên “Một vấn đề của sử Việt Nam: vị trí của Đại Việt, Chiêm Thành, Phù Nam trong lịch sử Việt Nam” đăng trong Tập san Sử Địa số 4 (1966). Chữ nghĩa thời chiến tranh không có bao nhiêu nhưng cũng cảm thấy ý tưởng trên thật lạc lõng với thời đại, nên trong hồi kí cải tạo Một khoảnh VNCH nối dài viết sau khi ở tù về, đã cho nó mang một tên khác: “Bài sử Việt cho người ngoài phố”. Khi chữ nghĩa tích tụ thêm, đọc hết bộ Toàn thư, gom góp những gì thấy được từ những nơi khác, viết nên Sử Việt, đọc vài quyển (2004) thì thấy có thể bắt đầu Bài sử khác cho Việt Nam này, làm kết thúc cho một mong muốn dài ngày, và cũng có thể sắp sẵn cho một hồi buông tay. Giữ làm dấu tích là thời điểm bắt đầu vào việc, ngày 30 Tết Con Gà (Ất Dậu) / 9-2-2005, sáng thứ Bảy 6-8-2005. Viết đến Chương XIV thì mờ mắt (8-2008), tưởng xếp bút nghiên, đưa lên amau.org., nhờ... layout, Văn Mới in 29-6-2009. Lại viết tiếp được các Chương XV, XVI, XVII trong năm 2010, và bắt đầu các chương XVIII, XIX, XX (Kết) từ tháng 5- 2011.
Vì đề từ cho Sử Việt, đọc vài quyển có câu “Cô vọng ngôn chi... (hình như là lời người
viết sử nói chuyện với ma)” nên ở đây phải có lời tiếp nối: “Thêm một lần nói chuyện với
ma...”

 
Reviews
Customers who bought this product also purchased
Bóng Đêm Và Sứ Mạng OUT OF STOCK
Bóng Đêm Và Sứ Mạng OUT OF STOCK
Phận Người Vận Nước OUT OF STOCK
Phận Người Vận Nước OUT OF STOCK
Trả Ta Sông Núi T.2 OUT OF STOCK
Trả Ta Sông Núi T.2 OUT OF STOCK
Khi Đồng Minh Nhảy Vào
Khi Đồng Minh Nhảy Vào
Trả Ta Sông Núi T.3 OUT OF STOCK
Trả Ta Sông Núi T.3 OUT OF STOCK
Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập
Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập
Shopping Cart more
0 items
What's New? more
Mưa Rừng 11: Phố Biển (2 DVDs)
Mưa Rừng 11: Phố Biển (2 DVDs)
$30.00
Specials more
Trò Chơi Tội Lỗi OUT OF STOCK
Trò Chơi Tội Lỗi OUT OF STOCK
$11.22
$5.00

Copyright © 2018 Khai Tri Books & Music
Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026