Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026
Quick Search 
  
Vietnamese typing: 
 
  Home » Sách » Nghiên Cứu » My Account  |  Shopping Cart  |  Checkout   
Categories
Văn Nhân & Tình Sử

Vương Trùng Dương

Stock Number: 13609G5

[Sách » Nghiên Cứu]

$38.00

Văn Nhân & Tình Sử
Sách dày 372 trang, theo ông thì: “đây là một quyển sách trích trong các bài viết của ông trong 20 năm qua. là một quyển sách không thuộc loại biên khảo, nhận định mà có tính cách tản mạn, tạp ghi về các tác giả qua các khía cạnh cuộc sống tình yêu và sáng tác (bài thơ, ca khúc...) được phổ biến... Vì viết trong thời điểm đó, nên khi thực hiện thành sách, tôi viết bổ túc thêm. Những văn nhân trong quyển sách nầy đã ra người thiên cổ, chỉ có hai người vẫn còn sống ở quê nhà...”

 
Reviews
Shopping Cart more
0 items
What's New? more
Paris By Night 124: Anh Cho Em Mùa Xuân (3 discs)
Paris By Night 124: Anh Cho Em Mùa Xuân (3 discs)
$30.00
Specials more
Trò Chơi Tội Lỗi OUT OF STOCK
Trò Chơi Tội Lỗi OUT OF STOCK
$11.22
$5.00

Copyright © 2018 Khai Tri Books & Music
Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026