Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026
Quick Search 
  
Vietnamese typing: 
 
  Home » Sách » Hồi ký » My Account  |  Shopping Cart  |  Checkout   
Categories
Miền Nam Quê Hương Tôi

Võ Long Triều

Stock Number: 13755J3

[Sách » Hồi ký]

$55.00

Miền Nam Quê Hương Tôi: Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu

Sách dày khoảng 264 trang
Tác giả đang nhìn lại lúc còn ấu thơ, ghi lại những ký ức và những sinh hoạt, nếp sống, tập tục của quê mình, trong cái tuổi thơ ấu bấy giờ. Hơn bảy thập niên về trước, quê tôi là xã Phú Thuận, quận An Hóa sau nầy là Bình Đại. Ở cái tuổi ấy, tôi không nhìn được xa hơn cái quận Bình Đại, hay cù lao An Hóa, nơi chôn nhau cắt rún của mình. Quận Bình Đại là một điểm trong địa đồ Nam Kỳ, An Hóa cũng là một điểm nhỏ, cách bắc Rạch Miểu khoảng 5 cây số. Đối với tôi, đó là MIỀN NAM QUÊ HƯƠNG TÔI. Không phải là Miền Nam chung chung, từ Bến Hải đến Mũi Cà Mau. mà là Phú Thuận, Bình Đại, An Hóa, trên giòng sông Tiền, của Cửu Long Giang. Cững không phải là miền Nam thời nay, thời xã hội chủ nghĩa của cộng sản, hay một thời nào khác, mà là Phú Thuận, Bình Đại, An Hóa, trong thập niên 1935-1945.

 
Reviews
Shopping Cart more
0 items
What's New? more
Paris By Night: Divos (2 discs)
Paris By Night: Divos (2 discs)
$25.00
Specials more
Tài Danh Hội Ngộ 2 (2 discs)
Tài Danh Hội Ngộ 2 (2 discs)
$20.00
$7.00

Copyright © 2018 Khai Tri Books & Music
Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026