Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026
Quick Search 
  
Vietnamese typing: 
 
  Home » Thâu Âm Trước 75 » CD Nhạc » My Account  |  Shopping Cart  |  Checkout   
Categories
Thái Thanh Vượt Thời Gian 3: Nghìn Trùng Xa Cách

Stock Number: 49-000000

[Thâu Âm Trước 75 » CD Nhạc ]

$16.00

List Songs:
1. Nghìn trùng xa cách
2. Phượng yêu
3. Ngày xưa Hoàng Thị
4. Đưa em tìm động hoa vàng
5. Kiếp nào có yêu nhau
6. Tóc mai sợi vắn sợi dài
7. Còn chút gì để nhớ
8. Tống biệt
9. Mùa thu Paris
10. Tiếng Sông Hương
11. Tìm Nhau
12. Bài Hương Ca Vô Tận

 
Reviews
Shopping Cart more
0 items
What's New? more
Vân Sơn 53: Độc Và Đẹp 2
Vân Sơn 53: Độc Và Đẹp 2
$0.00
Specials more
LK Top Hits 1 Paris by Night
LK Top Hits 1 Paris by Night
$12.00
$7.00

Copyright © 2017 Khai Tri Books & Music
Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026