Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026
Quick Search 
  
Vietnamese typing: 
 
  Home » DVD » Others » My Account  |  Shopping Cart  |  Checkout   
Categories
Liên khúc nhạc chế: Rap trong tù

DVD

Stock Number: DVD-2401

[DVD » Others]

$10.00

Lk nhạc chế: Rap trong tù
25/12/2006

Rate: Cấm trẻ em dưới 18 tuổi ????
40 tình khúc nhạc chế lời lại, được thâu ntừ trong tù Việt-Cộng đã phản ảnh một đời sống rất thự tế của xã hội và con người tại Việt-Nam sau 30/04/1975

 
Reviews
Shopping Cart more
0 items
What's New? more
Nguyễn Hồng Nhung Live Show: Khi Giấc Mơ Về (2 DVDs)
Nguyễn Hồng Nhung Live Show: Khi Giấc Mơ Về (2 DVDs)
$25.00
Specials more
Trò Chơi Tội Lỗi OUT OF STOCK
Trò Chơi Tội Lỗi OUT OF STOCK
$11.22
$5.00

Copyright © 2017 Khai Tri Books & Music
Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026