Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026
Quick Search 
  
Vietnamese typing: 
 
  Home » DVD » Tân cổ » My Account  |  Shopping Cart  |  Checkout   
Categories
Vầng Trăng Cổ Nhạc: Vùng Đất Rồng Bay

THANH-HẰNG PRODUCTION

Stock Number: DVD-3594

[DVD » Tân cổ]

$10.00

Vùng Đất Rồng Bay
Vầng trăng cổ nhạc

1. Dân ca ba miền ?? Thanh Thanh Tâm, Thanh Thanh Huyền & vũ đoàn
2. Võ Đông Sơ ?? Kim Tiểu Long, Phượng Hằng
3. Tô Ánh Nguyệt ?? Trọng Hữu, Lệ Thủy
4. Ra giêng anh cưới em ?? Vũ Luân, Thoại Mỹ & vũ đoàn
5. Hòn vọng phu ?? Thanh Ngân, Trọng Phúc & vũ đoàn
6. Xa phu đi xứ - Vũ Linh, Quế Trân
7. Vùng đất rồng bay ?? Khánh Duy, Chí Linh, Linh Tâm, Cẩm Thu, Vân Hà & vũ đoàn

 
Reviews
Customers who bought this product also purchased
Vầng Trăng Cổ Nhạc lần thứ 97
Vầng Trăng Cổ Nhạc lần thứ 97
Hảo Ngọt
Hảo Ngọt
Vầng Trăng Cổ Nhạc Lần Thứ 92 Live Show
Vầng Trăng Cổ Nhạc Lần Thứ 92 Live Show
Vân Sơn 44: Nhớ Nhà (2 DVDs)
Vân Sơn 44: Nhớ Nhà (2 DVDs)
Vầng trăng cổ nhạc 78: Trương-Chi, Mỵ-Nương
Vầng trăng cổ nhạc 78: Trương-Chi, Mỵ-Nương
Vầng Trăng Cổ Nhạc 17
Vầng Trăng Cổ Nhạc 17
Shopping Cart more
0 items
What's New? more
Lênh Đênh Phận Buồn
Lênh Đênh Phận Buồn
$12.00
Specials more
Tài Danh Hội Ngộ 2 (2 discs)
Tài Danh Hội Ngộ 2 (2 discs)
$20.00
$7.00

Copyright © 2017 Khai Tri Books & Music
Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026