Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026
Quick Search 
  
Vietnamese typing: 
 
  Home » Thâu Âm Trước 75 » CD Nhạc » My Account  |  Shopping Cart  |  Checkout   
Categories
Khánh Ly Trịnh Công Sơn: Diễm Xưa

Stock Number: 49-000000

[Thâu Âm Trước 75 » CD Nhạc ]

$18.00

List Songs:
1. Diễm Xưa
2. Ước Mi
3. Thương Một Người
4. Những Con Mắt Trần Gian
5. Hạ Trắng
6. Ta Đi Dựng Cờ
7. Hãy Cố Chờ
8. Phôi Pha
9. Ngày Về
10. Tôi Đã Mất
11. Ngày Mai Đây Bình Yên

 
Reviews
Shopping Cart more
0 items
What's New? more
Đăng Vũ: Tâm Sự Người Lính Đồn Xa
Đăng Vũ: Tâm Sự Người Lính Đồn Xa
$14.00
Specials more
The Best Of Paris By Night
The Best Of Paris By Night
$12.00
$7.00

Copyright © 2017 Khai Tri Books & Music
Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026