Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026
Quick Search 
  
Vietnamese typing: 
 
  Home » Thâu Âm Trước 75 » CD Nhạc » My Account  |  Shopping Cart  |  Checkout   
Categories
Thái Thanh Vượt Thời Gian 3: Nghìn Trùng Xa Cách

Stock Number: 49-000000

[Thâu Âm Trước 75 » CD Nhạc ]

$16.00

List Songs:
1. Nghìn trùng xa cách
2. Phượng yêu
3. Ngày xưa Hoàng Thị
4. Đưa em tìm động hoa vàng
5. Kiếp nào có yêu nhau
6. Tóc mai sợi vắn sợi dài
7. Còn chút gì để nhớ
8. Tống biệt
9. Mùa thu Paris
10. Tiếng Sông Hương
11. Tìm Nhau
12. Bài Hương Ca Vô Tận

 
Reviews
Shopping Cart more
0 items
What's New? more
Thúy-Nga 123: Ảo Ảnh
Thúy-Nga 123: Ảo Ảnh
$35.00
Specials more
Top Hits 21: Yêu Mãi Ngàn Năm
Top Hits 21: Yêu Mãi Ngàn Năm
$12.00
$7.00

Copyright © 2017 Khai Tri Books & Music
Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026