Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026
Quick Search 
  
Vietnamese typing: 
 
  Home » Sách » Nghiên Cứu » My Account  |  Shopping Cart  |  Checkout   
Categories
Anh Việt Đề Huề: Tôi Học Tiếng Nước Tôi

Trịnh Nhật

Stock Number: 10351D4

[Sách » Nghiên Cứu]

$35.00

Anh Việt Đề Huề: Tôi Học Tiếng Nước Tôi

Gồm 2 phần
-Phần 1: Anh Ngữ học mà vui, có 30 bài chủ yếu bàn vê tiếng Anh thời sự...
-Phần 2: Tiếng Anh tiếng Em, gồm 10 bài chủ yếu tạo cơ hội cho học viên nấng cao trình độ Anh ngữ qua những mẫu chuyện bằng tiếng Anh hay tí6ng Việt...

 
Reviews
Customers who bought this product also purchased
Chân Dung Những Tiếng Hát
Chân Dung Những Tiếng Hát
Cõi Đêm (6 discs)
Cõi Đêm (6 discs)
Núi Cao Vực Thẳm
Núi Cao Vực Thẳm
Dòng Sông Hờ Hững
Dòng Sông Hờ Hững
Chân Dung Những Tiếng Hát 2
Chân Dung Những Tiếng Hát 2
Khúc Quanh Một Chuyện Tình (2 CDs)
Khúc Quanh Một Chuyện Tình (2 CDs)
Shopping Cart more
0 items
What's New? more
Live Show Đăng Vũ: Bến Mơ (2 DVDs)
Live Show Đăng Vũ: Bến Mơ (2 DVDs)
$30.00
Specials more
Divas: The Voice Of Divas
Divas: The Voice Of Divas
$12.00
$7.00

Copyright © 2018 Khai Tri Books & Music
Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026