Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026
Quick Search 
  
Vietnamese typing: 
 
  Home » Sách » Chiến Tranh » My Account  |  Shopping Cart  |  Checkout   
Categories
Phận Người Vận Nước OUT OF STOCK

Phan Nhật Nam

Stock Number: 12743J3

[Sách » Chiến Tranh]

$50.00

Phận Người Vận Nước
Sách dầy khoảng 400 trang
Khởi đầu từ biến cố năm 1945, năm 1954 rồi 1968 và 1972-75 và cả hiện tại nữa. Cuốn sách chia làm 3 phần. Phần thứ nhất biến cố theo thời đoạn mà tôi vừa nói, phần thứ hai là về con người, những vị tướng như Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Quang Hiếu hay Trương Quang Ân và kể cả anh lính biệt kích Nguyễn Công Thành bị cùm kiêm giam từ năm 1964 đến năm 1979 tôi đã nghe tiếng của anh và lúc đó anh vẫn kiên giam suốt 15 năm...

 
Reviews
Customers who bought this product also purchased
Bóng Đêm Và Sứ Mạng OUT OF STOCK
Bóng Đêm Và Sứ Mạng OUT OF STOCK
Hành Quân Lam Sơn 719: Đường Về Tchepone OUT OF STOCK
Hành Quân Lam Sơn 719: Đường Về Tchepone OUT OF STOCK
Bài Sử Khác Cho Việt Nam OUT OF STOCK
Bài Sử Khác Cho Việt Nam OUT OF STOCK
Trả Ta Sông Núi T.2 OUT OF STOCK
Trả Ta Sông Núi T.2 OUT OF STOCK
Trả Ta Sông Núi T.3 OUT OF STOCK
Trả Ta Sông Núi T.3 OUT OF STOCK
Trả Ta Sông Núi T.1 OUT OF STOCK
Trả Ta Sông Núi T.1 OUT OF STOCK
Shopping Cart more
0 items
What's New? more
Hà Thanh Xuân: Đời Con Gái
Hà Thanh Xuân: Đời Con Gái
$13.00
Specials more
The Best Of Paris By Night
The Best Of Paris By Night
$12.00
$7.00

Copyright © 2017 Khai Tri Books & Music
Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026