Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026
Quick Search 
  
Vietnamese typing: 
 
  Home » Sách » Chính Trị » My Account  |  Shopping Cart  |  Checkout   
Categories
Dòng Họ Ngô Đình: Cuộc Cách Mạng Bị Phản Bội OUT OF STOCK

Nguyễn Văn Minh

Stock Number: 13758B1

[Sách » Chính Trị]

$70.00

Dòng Họ Ngô Đình: Cuộc Cách Mạng Bị Phản Bội

Sách bìa dầy, 658 trang
Tác giả từng ở vào vị trí thuận lợi (Chánh Văn Phòng của ông Ngô Đình Cẩn), do đó ông biết được nhiều thứ mà người khác không thể biết. Ngoài ra, ông cũng tìm tòi tài liệu để biên soạn cuốn sách một cách tỷ mỉ, công phu. Đặc biệt ông nhắc đến sự kiện xảy ra tại Đài Phát Thanh Huế vào đêm 8 tháng 5, 1963, một trái lựu đạn nổ gây cho một em nhỏ Công Giáo và một số Phật tử chết, và mọi người tham dự biểu tình trước Đài Phát Thanh Huế tin theo lời tuyên truyền rằng trái lựu đạn đó do chính quyền ông Diệm tung ra để sát hại Phật tử. Nhưng sự thật thì người tung trái lựu đạn đó chính là Đại Úy James Scott, một sĩ quan Hoa Kỳ và y đã thú nhận chính y là người làm công việc đó (trang 418).

 
Reviews
Shopping Cart more
0 items
What's New? more
Live Show Đăng Vũ: Bến Mơ (2 DVDs)
Live Show Đăng Vũ: Bến Mơ (2 DVDs)
$30.00
Specials more
PBN Talent Show Semi Finals (2 cds)
PBN Talent Show Semi Finals (2 cds)
$12.00
$7.00

Copyright © 2018 Khai Tri Books & Music
Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026