Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026
Quick Search 
  
Vietnamese typing: 
 
  Home » DVD » Concerts/MTV » My Account  |  Shopping Cart  |  Checkout   
Categories
Live Show Đăng Vũ: Bến Mơ (2 DVDs)

ASIA

Stock Number: DVD8747

[DVD » Concerts/MTV]

$30.00

Live Show Đăng Vũ: Bến Mơ (2 DVDs)

Cuốn DVD Bến Mơ Liveshow Đăng Vũ gồm khoảng 30 tiết mục với sự cộng tác của MC Việt Thảo và nhiều ca sĩ nổi tiếng và một số tiếng hát mới trong đó có Tuấn Vũ, Đặng Thế Luân, Trung Chỉnh, Thanh Phong, Phương Đại, Phương Hồng Quế, Phi Khanh, Băng Châu,Thiên Trang…

 
Reviews
Shopping Cart more
0 items
What's New? more
Paris By Night: Divos (2 discs)
Paris By Night: Divos (2 discs)
$25.00
Specials more
Về Đây Em OUT OF STOCK
Về Đây Em OUT OF STOCK
$12.00
$7.00

Copyright © 2018 Khai Tri Books & Music
Address: 6 Droop St, Footscray, VIC, 3011  ♦  Phone: (03) 96898026